Cân Nhơn Hòa 4 Kg

Original price was: 590.000 ₫.Current price is: 495.000 ₫.

Cân Nhơn Hòa 4 kg

Mặt số 8 inches

• Mã sản phẩm: CĐH – 4

• Phạm vi đo: 100 g – 4 kg

• Giá trị độ chia: 10 g

• Cấp chính xác: 4

• Kích thước: (295 x 270 x 325) mm

• Khối lượng tịnh: 3,1 kg