Cân Nhơn Hòa 120 Kg 12 Inches

Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Cân Nhơn Hòa 120 Kg 12 Inches

Mặt số 12 inches

• Mã sản phẩm : CĐH – 120 – 12

• Phạm vi đo : 2 kg – 120 kg

• Giá trị độ chia : 200 g

• Cấp chính xác: 4

• Kích thước: (470 x 450 x 430) mm

• Khối lượng tịnh: 16,7 kg